Kontakt

Turismimessi Tourest ametlik korraldaja on MTÜ Eesti Turismifirmade Liit

Juriidiline teave

Veebileht www.tourest.eu omanik on MTÜ Eesti Turismifirmade Liit (ETFL).

Kogu veebilehel sisalduv informatsioon, sealhulgas andmebaasid, tekstid, kujundus ja tarkvara on kaitstud autoriõigustega vastavalt autoriõiguse seadusele. Veebilehel sisalduvat informatsiooni võib kasutada ainult mitteärilistel eesmärkidel ning selles sisalduva teabe reprodutseerimine, levitamine ja muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma ETFL eelneva kirjaliku loata on keelatud.

Veebileht sisaldab linke kolmandate isikute veebilehtedele, mille omanik ei ole ETFL. Lingid on avaldatud mugavust silmas pidades. ETFL ei anna hinnangut lingitud veebilehtede sisu kohta. ETFL ei oma kontrolli lingitud veebilehtede üle ega vastuta nende kasutamise eest.

Veebilehel on kasutatud kaubamärke, mille omanikuks on ETFL (sh TOUREST). Kaubamärgid on kaitstud kaubamärgiseaduse kohaselt ning nende kasutamine ilma eelneva ETFL kirjaliku loata on keelatud.

Kui te olete otsustanud seda veebilehte külastada, siis te teete seda omal algatusel ja riisikol ning vastutate kõikidest teie suhtes kohaldatavatest seadustest, eeskirjadest ja määrustest kinnipidamise eest.

Loa saamiseks veebilehel sisalduva informatsiooni kasutamiseks palume ühendust võtta ETFLiga aadressil info@etfl.ee.