Jätkusuutlikkuse põhimõtted

Tourest läheb roheliseks

MESSIMATERJALID ja DIGITAALNE KOMMUNIKATSIOON
Digitaalse kommunikatsiooni ja materjalide kasutamine aitab vähendada paberi ja muude trükimaterjalide tarbimist. Kasutame võimalikult palju online lahendusi: kutsed, reklaamid, infomaterjalid, piletid jms.
KORDUVKASUTUS- või TAASKASUTUSMATERJALID
Messihallides kasutame ja soovitame ka eksponentidel kasutada olemasolevaid materjale ning lahendusi.
TRANSPORT
Külastajaid kutsume kohale tulema ühistranspordiga. Kaugemalt tulevatele eksponentidele korraldame tasuta Tallinna ühistranspordi kasutamisõiguse.
 
LASTELE KUNI 15 k.a. SISSEPÄÄS MESSILE TASUTA
Pakume lastele suunatud tegevusi ja teadmisi, et mess oleks ka nooremate külastajate jaoks huvitav ja hariv: kohal on koolid, kirjastused, toimuvad kokkusaamised väliskülalistega, töötoad, lisaks jagatakse palju muid teadmisi.
VABATAHTLIKUD
Vabatahtlike kaasamine messi korraldamisse pakub sotsiaalset kasu, võimaldades inimestele põneva tööampsu, leida uusi kontakte, töötada koos meeskonnana, olla kaasatud suure rahvusvahelise ürituse õnnestumisele ja saada kaasaskäivaid motivatsioonipakette.
KOHALIKUD VÄIKETOOTJAD ja KOHALIKU KULTUURI TUTVUSTAMINE
Oma toodangut kutsume pakkuma väiketootjaid üle Eesti ja naaberriikidest. Eelistame kohalikku ning hooajalist toitu, mida tutvustame rohketele väliskülalistele.
KAARDIMAKSE
Soovitame osalejatel eelistada kaardimakset, mis muudab maksed kiiremaks ja mugavamaks. Vähendame sularaha käitlemisega kaasnevat lisakulu.
PRÜGIMAJANDUS
Ennekõike üritame prügi tekkimist ennetada ning vähendada. Tekkiva prügi sorteerime 6-ks: bio, pakend, pandipakend, paber/papp, olme, ehitus. Pandipakendi suuname ringlusse tagasi.
KORDUVKASUTUSNÕUD
Lubame toitu ja jooke pakkuda ainult korduvkasutatavatest pestavatest nõudest.
ROHETEEMA MESSIL
Tutvustame keskkonnasäästlikke reisimisvõimalusi ja võimalusi oma ökoloogilise jalajälje vähendamiseks.
PABERIKULU VÄHENDAMINE
Püüame vähendada trükimaterjalide ja paberdokumentide kasutust miinimumini. 
MESSIKESKUS, MÖÖBLI ja TEHNIKA RENDILAHENDUSED
Vana messihalli kasutamine aitab kokku hoida ja säästa uute ajutiste rajatiste ehitamiseks vajalikke ressursse. Kõik ehituselemendid, mööbel, tehnika ja muu vajalik on renditav. 
ENERGIAKULU VÄHENDAMINE
Messikeskus kasutab
 energiasäästlikke valgustuslahendusi ning säästlikke kütte- ja jahutussüsteeme.
KOOSTÖÖ HEATEGEVUSORGANISATSIOONIGA
Toetame 3 organisatsiooni: Vähiliitu, kohalike ukrainlaste kogukonda ja Põhja-Eesti Pimedate Ühingut.