Tourest 2022

eksponenti
0
riigist
0
külastajat
0
Rahvusvaheline turismimess Tourest 2022 oleks pidanud toimuma 11.-13. veebruar.

Seoses COVID-19 piirangutega lükkus mess aasta võrra edasi ning toimub 9.-11.02.2023.
Seetõttu ei ole võimalik avaldada Tourest 2022 osas ka statistilisi tulemusi.

Küll aga andis Touresti korraldaja, Eesti Turismi ja Reisifirmade Liit (ETFL) välja 2021 turimiaasta auhinnad ning andis esmakordselt välja ka elutöö tunnustuse.

Koostöös Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse turismiarenduskeskuse, airBalticu ja paljude turismisektori ettevõtetega toimus ka Tourest Hosted Buyer Programme (HBP). Tourest HBP on turismisektori ülene ühisprojekt, mille eesmärk on suurendada turismiettevõtjate ekspordivõimekust ja turismi eksporti, viies kokku Eesti regionaalsed teenusepakkujad ja välisturgude ostjad kahepoolsete kontaktide loomiseks ja koostöö arendamiseks. Seekord külastasid Eestit reisiprofessionaalid Soomest, Rootsist, Norrast, Taanist, Saksamaalt, Austriast, Ühendkuningriigist, Hollandist ja Šveitsist.

Alates 1990. aastast kuulutab eesti Turismi- ja Reisifirmade Liit igal aastal välja parima turismiobjekti ning 1992. aastast ka parima turismiedendaja, teadvustamaks üldsusele turismimajanduse olulist osa Eesti Vabariigis ning avaldamaks avalikku tunnustust edukalt teostatud projektidele turismimajanduses ning konkreetsetele isikutele.

Parima objekti aunimetuse pretendent peab olema tuntud, omama prestiiži turismiturul ning tagama laitmatu klienditeeninduse. Samuti mõjutavad valikut teenuse (toote) uudsus, originaalsus, hea turustamine, kvalitatiivne hüpe teenindustaseme täiustamisel jne. Olulisel kohal on valiku tegemisel professionaalsus Eesti turismifirmadega suhtlemisel, lähtudes rahvusvahelisest praktikast.

Parima edendaja aunimetuse saaja on isik, kes tegutseb otseselt turismialase ettevõtluse küsimustega praktilisel või teoreetilisel tasandil, ettevõtlusega turismiinfrastruktuuri ettevõtetes või turismialase pedagoogilise tööga. Isik peab mõjutama oma tegevusega Eestis või välisriikides oluliselt turismi positiivset arengut, tal peab olema isiklik tuntus ja autoriteetsus Eesti turismiringkondades ja laitmatu reputatsioon. Valiku aluseks on ka uute projektide edukas käivitamine ja realiseerimine.

Ametlikult kuulutatakse aasta parim turimiobjekt ja -edendaja välja ETFLi presidendi poolt igal aastal traditsiooniliselt toimuval turismimessil Tourest ning avaldatakse pressis. Aasta parimale turismiobjektile ja -edendajale väljastatakse ETFLi poolt vastav tunnistus. 

Seekord tegime võitjad teatavaks meedias ning auhinnasaajad kutsusime ETFLi külla või siis viisime auhinnad saajatele ise kohale. 

Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liidu 2021. aasta Turismiedendaja ja Turismiobjekti auhinnad:

2021 aasta Turismiedendaja – Soomaa loodusturismi ettevõtja Aivar Ruukel

2021 aasta TurismiobjektPaks Margareeta – Eesti Meremuusem

Tourest 2022 galerii

Turismiaasta 2021 auhinnad