Tourest 2017

eksponenti
0
riigist
0
külastajat
0

Alates 1990. aastast kuulutab eesti Turismifirmade Liit igal aastal välja parima turismiobjekti ning 1992. aastast ka parima turismiedendaja, teadvustamaks üldsusele turismimajanduse olulist osa Eesti Vabariigis ning avaldamaks avalikku tunnustust edukalt teostatud projektidele turismimajanduses ning konkreetsetele isikutele.

Parima objekti aunimetuse pretendent peab olema tuntud, omama prestiiži turismiturul ning tagama laitmatu klienditeeninduse. Samuti mõjutavad valikut teenuse (toote) uudsus, originaalsus, hea turustamine, kvalitatiivne hüpe teenindustaseme täiustamisel jne. Olulisel kohal on valiku tegemisel professionaalsus Eesti turismifirmadega suhtlemisel, lähtudes rahvusvahelisest praktikast.

Parima edendaja aunimetuse saaja on isik, kes tegutseb otseselt turismialase ettevõtluse küsimustega praktilisel või teoreetilisel tasandil, ettevõtlusega turismiinfrastruktuuri ettevõtetes või turismialase pedagoogilise tööga. Isik peab mõjutama oma tegevusega Eestis või välisriikides oluliselt turismi positiivset arengut, tal peab olema isiklik tuntus ja autoriteetsus Eesti turismiringkondades ja laitmatu reputatsioon. Valiku aluseks on ka uute projektide edukas käivitamine ja realiseerimine.

Ametlikult kuulutatakse aasta parim turimiobjekt ja -edendaja välja ETFLi presidendi poolt igal aastal traditsiooniliselt toimuval turismimessil Tourest ning avaldatakse pressis. Aasta parimale turismiobjektile ja -edendajale väljastatakse ETFLi poolt vastav tunnistus.

FEP 5437v

Eesti Turismifirmade Liidu 2016. aasta Turismiedendaja ja Turismiobjekti auhinnad:

2016 aasta Turismiedendaja Haapsalu linnapea Urmas Sukles  

2016 aasta TurismiobjektEesti Rahva Muuseum

FEP 5409v

Tourest 2017 galerii