Privaatsuspoliitika

ETFL
ETFL

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Isikuandmeid töötleb Eesti Turismifirmade liit Reg. nr. 80004199; Harjumaa, Tallinn, Pärnu mnt 20, 10141;
Telefon (+372)631 3013; Email: info@etfl.ee.
 
Töödeldavad isikuandmed:
Ees- ja perekonnanimi;
Telefoni number;
E-mail;
Kaupade ja teenuste maksumus;
 
Isikuandmete töötlemise eesmärk

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja Touresti ekspositsioonipindade ehitamiseks vastavalt esitatud tellimusele.
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada tellitud toodete/ teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi). Tellimuse kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse tellimuskeskuse kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning
veebikasutusstatistika tegemiseks.
 
Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt. raamatupidamine ja vaidluste lahendamine).
 
Vastuvõtjad kellele info edastatakse

Isikuandmed edastatakse tellimuskeskuse klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
Isikuandmed edastatakse teenusepakkuja poolt osutatavale raamatupidajale.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik tellimuskeskuse funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
 
Turvalisus ja andmete ligipääs

Isikuandmeid hoitakse zone.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil.
Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on tellimuskeskuse töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada tellimuskeskuse kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
Tellimuskeskus rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
Isikuandmete edastamine tellimuskeskuse volitatud töötlejatele (nt andmemajutus) toimub tellimuskeskuse ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.
 
Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi tellimiskeskuse kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.
 
Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.
 
Säilitamine

Tellimiskeskuse kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või vaidluste lahendamiseks.
Kui tellimiskeskuses on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
Maksetega ja vaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.
 
Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel.
Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.
 
Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul.
Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.
 
Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.
Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti (info@etfl.ee).
 
Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (Eesti Turismifirmade liit, Reg. nr. 80004199; Harjumaa, Tallinn, Pärnu mnt 20, 10141; Telefon (+372)631 3013; Email: info@etfl.ee).
Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).