Välisministeerium

Firma nimi / Company name Välisministeerium
Riik / Country Eesti
Tegevusvaldkond / Fields of activty
  • Avalik sektor
  • Turismi toetavad teenused
Koduleht / Webpage reisitargalt.vm.ee/
E-post / Email konsul@mfa.ee
FB facebook.com/veebikonsul
Hall Global Village
Profiil / Profile Eesti välispoliitika üldeesmärgid. Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade, Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse kindlustatus, Eesti kodanike abistamine välismaal.
Messipakkumine / Special Fair Offer

 

TAGASI EKSPONENTIDE NIMEKIRJA / BACK