TEA Keeleõpetus

Firma nimi / Company name
TEA Keeleõpetus
Riik / Country
Eesti
Tegevusvaldkond/ Fields of activity
  • Koolitus
  • Kirjastus
  • Turismi toetavad tegevused
Koduleht / Webpage
tea.ee
E-post /Email
kool@tea.ee
Hall
Global Village
Profiil / Company profile
Keeleõpe: eesti keele õpe välismaalastele ning võõrkeeleõpe eesti ja vene keele baasil (peamiselt interneti teel). Keeleõppematerjalid erinevate keelte õppimiseks: õpikud, vestmikud, sõnastikud, reisijuhid ja meelelahutuslikud õpperaamatud.
Messipakkumine / Special Fair Offer
TAGASI EKSPONENTIDE NIMEKIRJA / BACK