Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Firma nimi / Company name
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Riik / Country
Eesti
Tegevusvaldkond/ Fields of activity
Koolitus
Koduleht / Webpage
www.nooruse.ee
E-post /Email
nooruse@nooruse.ee
FB
facebook.com/ttktartu
Instagram
instagram.com/tervishoiukorgkool
Hall
Puhka Eestis
Profiil / Company profile
Tartu Tervishoiu Kõrgkool tegutseb selle nimel, et luua parimaid õppimis- ja õpetamisvõimalusi tervishoiu valdkonnas ning kasvatada ühiskonna terviseteadlikkust. Oleme hinnatud kõrgkool ja kompetentsikeskus tervise ja heaolu valdkonnas nii Eestis kui rahvusvaheliselt.
Messipakkumine / Special Fair Offer
TAGASI EKSPONENTIDE NIMEKIRJA / BACK