Südameapteek

Firma nimi / Company name
Südameapteek
Riik / Country
Eesti
Tegevusvaldkond/ Fields of activity
Turismi toetavad teenused
Koduleht / Webpage
www.sudameapteek.ee
E-post /Email
info@sydameapteek.ee
FB
facebook.com/sudameapteek
Instagram
instagram.com/sudameapteek
LinkedIn
linkedin.com/company/sudameapteek
Hall
Global Village
Profiil / Company profile
Sinu tervis on meie südameasi. Südameapteegi visioon on olla personaalseima apteegiteenuse pakkuja terves Eestis väärtustades apteekri rolli kogukonna tervise hoidjana ning tagades lahendusi nii ennetuses kui ka ravis.
Südameapteegi märgi all tegutseb üle Eesti 72 apteeki ning e-apteek.
Messipakkumine / Special Fair Offer
TAGASI EKSPONENTIDE NIMEKIRJA / BACK