Saaremaa Ehtne Toode

Firma nimi / Company name
Saaremaa Ehtne Toode
Riik / Country
Eesti
Tegevusvaldkond/ Fields of activity
  • Turismi toetavad tegevused
  • Esindusorganisatsioon
Koduleht / Webpage
www.ehtne.ee
E-post /Email
info@ehtne.ee
FB
facebook.com/ehtnetoode
Instagram
Hall
Puhka Eestis
Profiil / Company profile
“Saaremaa Ehtne Toode” on märgis, mis viitab toote või teenuse piirkondlikule päritolule – toode või
teenus on valminud Saare- ja Muhumaa puhta loodusega keskkonnas, kohalike inimeste töö ja kogemustega.
Messipakkumine / Special Fair Offer
TAGASI EKSPONENTIDE NIMEKIRJA / BACK