Rannarootsi muuseum

Firma nimi / Company name
Rannarootsi Muuseum
Riik / Country
Eesti
Tegevusvaldkond/ Fields of activity
Muuseum
Koduleht / Webpage
www.aiboland.ee
E-post /Email
info@aiboland.ee
FB
facebook.com/aiboland.ee
Instagram
Hall
Puhka Eestis
Profiil / Company profile
Rannarootsi Muuseumi tegevus Haapsalus ja Ruhnu Muuseumi tegevus Ruhnus baseerub rannarootslaste kultuuripärandit hoidmisel, uurimisel, kogumisel ja avalikkusele tutvustamisel.
Messipakkumine / Special Fair Offer
TAGASI EKSPONENTIDE NIMEKIRJA / BACK