Põllumajandus- ja Toiduamet

Firma nimi / Company name
Põllumajandus- ja Toiduamet
Riik / Country
Eesti
Tegevusvaldkond / Fields of activity
Turismiinfo
Koduleht / Webpage
pta.agri.ee/
E-post / Email
pta@pta.agri.ee
FB
https://www.facebook.com/pollumajandusjatoiduamet
Hall
Global Village
Profiil / Profile
Põllumajandus- ja Toiduamet kannab hoolt selle eest, et Eesti inimeste toidulauale jõuaks ohutu ja tervislik toit, et meie loomade heaolu ja tervis oleksid tagatud, põllud ja taimed hoitud ning et eelnimetatud valdkondades poleks rikkumisi ega pettuseid.
Messipakkumine
N 8.veebruatil kella 16 paiku lavamäng „Mis on sinu reisikohvris?“. Mängus osalejad saavad kaasa mõelda ja vastata küsimustele ning spetsialistid annavad selgitusi. Osalejate vahel loositakse välja auhinnakott meenetega.
TAGASI EKSPONENTIDE NIMEKIRJA / BACK