Eesti Loodusturismi Ühing

Firma nimi / Company name
Eesti Loodusturismi Ühing
Riik / Country
Eesti
Tegevusvaldkond/ Fields of activity
  • Meelelahutus
  • Reisikorraldaja
  • Sissetulev turism
Koduleht / Webpage
www.loodusturism.com
E-post /Email
info@loodusturism.com
FB
facebook.com/loodusturism
Instagram
instagram.com/keepestoniawild
Hall
Puhka Eestis
Profiil / Company profile
Ühing koondab enda alla erinevaid loodusturismi teenuse pakkujaid üle Eesti. Meie liikmed pakuvad matkahuvilistele positiivseid elamusi looduses selliselt, et loodus on hoitud ja väärtustatud. Looduses viibimine võib olla seiklus, võib olla teadmiste omandamine või meeleline kulgemine.
Messipakkumine / Special Fair Offer
TAGASI EKSPONENTIDE NIMEKIRJA / BACK