Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liit

Firma nimi / Company name
Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liit
Riik / Country
Eesti
Tegevusvaldkond / Fields of activity
Turismiorganisatsioon
Koduleht / Webpage
www.etfl.ee
E-post / Email
info@etfl.ee
FB
facebook.com/EestiTurismijaReisfirmadeLiit
Instagram
instagram.com/tourester/
Hall
Global Village
Profiil / Profile
Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liit (ETFL) on turismiga tegelevate tööandjate vabatahtlik ühendus, mis tegutseb liikmete tahte ja huvide kohaselt. ETFL loodi 4.aprillil 1990. aastal. Liidu põhiliimeteks on reisibürood ja reisikorraldajad. Liidu kaasliikmeteks on transpordiettevõtted, turismiorganisatsioonid, haridusasutused, hotellid, kindlustusfirmad, turismivaldkonna tugiteenuste pakkujad ning välismaised turismiorganisatsioonid. ETFL on messi Tourest peakorraldaja.
Messipakkumine / Special Fair Offer
TAGASI EKSPONENTIDE NIMEKIRJA / BACK