TARBIJAKAITSE JA TEHNILISE JÄRELEVALVE AMET

: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) loodi 2019. aasta 1. jaanuaril Tarbijakaitseameti ja Tehnilise Järelevalve Ameti ühendamisel eesmärgiga tugevdada tururegulatsiooni […]

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) loodi 2019. aasta 1. jaanuaril Tarbijakaitseameti ja Tehnilise Järelevalve Ameti ühendamisel eesmärgiga tugevdada tururegulatsiooni ja ohutusjärelevalve ning tarbijakeskkonna võimekust.