SA Tartumaa Turism

: SA Tartumaa Turism (Visit Tartu) esindab Tartu linna ja maakonda, koordineerib turismiarengut, tegeleb piirkonna turunduse ja mainekujundusega ning kogub, analüüsib […]

SA Tartumaa Turism (Visit Tartu) esindab Tartu linna ja maakonda, koordineerib turismiarengut, tegeleb piirkonna turunduse ja mainekujundusega ning kogub, analüüsib ja jagab turismiinfot.