Multilingua

: Multilinguas õpetatakse 20 võõrkeelt täiskasvanutele (kontakt- ja distantsõppes) ning lastele (keeleklubides ja -laagrites). Tänu partnerkoolidele Euroopas on võimalik võõrkeeli õppida […]

Multilinguas õpetatakse 20 võõrkeelt täiskasvanutele (kontakt- ja distantsõppes) ning lastele (keeleklubides ja -laagrites). Tänu partnerkoolidele Euroopas on võimalik võõrkeeli õppida autentses keelekeskkonnas, ühendades niiviisi reisimise ja keeleõppe.