Angla tuulikumägi ja pärandkultuurikeskus

: Anglas ootab sind 100-aastane tuulikumägi 5 tuulikuga, pärandkultuurikeskuse muuseum mitmete sajandivanuste põllu- ja käsitöömasinatega, käsitöökojad, loomad ja linnud, ehe saaremaine […]

Anglas ootab sind 100-aastane tuulikumägi 5 tuulikuga, pärandkultuurikeskuse muuseum mitmete sajandivanuste põllu- ja
käsitöömasinatega, käsitöökojad, loomad ja linnud, ehe saaremaine söök ja jook.