HOSTED BUYER PROGRAMME

Tourest 2021 messi osana tuuakse Eestisse ca 60 hoolikalt välja valitud välismaist reisikorraldajat, kes osalevad messil, spetsiaalsel Tourest Hosted Buyer workshopil ning tutvuvad Eesti kui sihtkoha ja teenustega erinevate tutvumisreiside jooksul. 

Tourest Hosted Buyer Programm (HBP) eesmärgiks on pakkuda välismaistele reisikorraldajatele inspiratsiooni Eesti toote  arendamiseks, et nende portfooliosse satuks võimalikult palju erinevaid turismiteenuseid kõikidest Eesti piirkondadest ning viia neid kokku Eesti turismiettevõtetega. 

Laiem eesmärk on suurendada Eesti turismiettevõtjate ekspordivõimekust ja turismi eksporti.

TOUREST HOSTED BUYER PROGRAMME 2020 (06.-09.02.2020)
• Osales 60 välismaist reisikorraldajat.
• Osalejate profiil: reisikorraldajad, kellel veel Eesti toodet valikus ei ole ja reisikorraldajad, kes juba müüvad Eestit, kuid soovivad oma tootevalikut laiendada.
• Turud: Soome, Saksamaa, Austria, Norra, Rootsi, Taani, Holland, Belgia, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, Suurbritannia
• Tourest Hosted Buyer B2B workshop toimus 07.02.2020, kus kohtusid ostjatena välismaised reisikorraldajad ja müüjatena ekspordile suunatud Eesti turismiettevõtted.
• Workshopil said müüjatena osaleda ekspordile suunatud Touresti messieksponendid „Puhka Eesti“ hallist (Eesti  teenusepakkujad) ja incoming reisifirmad; kohtade olemasolul ka muud turismiettevõtted. • Workshopile järgneb „Puhka Eestis“ halli külastus reisikorraldajatele.
• Tutvumisreisid üle Eesti
1. Lõuna-Eesti: Tartu
2. Põhja-Eesti: Lahemaa
3. Lääne-Eesti: Saaremaa


Tourest Hosted Buyer Programm on turismisektori ülene ühisprojekt turismi ekspordi suurendamiseks, mida korraldab Eesti  Turismifirmade Liit Touresti raames koostöös EAS Turismiarenduskeskuse, airBalticu, sihtkohtade ja Eesti turismiettevõtjatega. 

Kontaktid:
e-post: tourestFAM@etfl.ee

Tourest2020 Hosted Buyer Programme partnerid: