Tourest 2020 registreeriming "Puhka Eestis" halli turismipiirkonnale avatakse 1.10.2019