Eksponendi meelespea

KuupäevTegevus
01.02.2021Algab registreerimine Tourest 2021 messile
30.04.2021Viimane päev lisateenuste tellimiseks normaalhinnaga, edasipidi lisandub hindadele 50%.
30.04.2021Viimane päev kaasaeksponendi registreerimiseks
30.04.2021Viimane päev stendijooniste esitamiseks või detailse kujunduskavandi, stendikonstruktsioonide ja -materjalide kooskõlastamiseks.
30.04.2021Viimane päev reklaamteenuste tellimiseks
30.04.2021Viimane päev lava- ja/või stendiprogrammi info saatmiseks
11-12.05.2021

Montaaž messialal (kell 09.00 - 20.00, sissepääs nimekirja alusel)

13.05.2021Eksponeerimine messialal (kell 09.00 - 21.00, sissepääs rinnasildi alusel)

14.-15.05.2021

30. rahvusvaheline turismimess TOUREST 2021!

14.05.2021 kl 10.00 - 18.00
15.05.2021 kl 10.00 - 18.00
 

Eksponendid saavad rinnasildi alusel viibida messikeskuses 1 tund enne ja 1 tund pärast messi ametlikke lahtiolekuaegu.

14.05.2021Messipidu ja afterparty messi eksponentidele Tallinna Lauluväljakul
16.-17.05.2021Demontaaž messialal 10.00 - 21.00 (sissepääs rinnasildi alusel)

Eksponendid on turismiorganisatsioonid, reisi- ja turismiteenuseid osutavad ettevõtted sh reisikorraldajad, reisibürood, transpordi-, majutus-, toitlustus-, meelelahutus-, autorendi-, kindlustus-, koolitus- ja puhkamisvõimalusi pakkuvad ettevõtted ning nende ettevõtete koostööpartnerid.
Põhieksponendid (edaspidi eksponent) on isikud, kes omavad kehtivat lepingut messil osalemiseks ja messipinna üürimiseks (edaspidi leping). Eksponendi nimetus ja/või logo tehakse nähtavaks messipinna stendil, andmed avaldatakse "TOUREST 2020" veebikataloogis.
Kaaseksponendid (edaspidi kaaseksponent ja üldistatult ka eksponent) on juriidilised isikud, kes osalevad messil põhieksponendi messipinnal. Kaaseksponendile eraldatud messipind peab olema oma kujunduses selgelt eristatav sh esiletõstetult peab olema näha kaaseksponendi nimi/logo ja muu eksponendile kohustuslikuks tehtud teave, kaaseksponendile eraldatud messipinnal peavad viibima kaaseksponendi esindajad. Eksponent on kohustatud registreerima kõik oma kaaseksponendid ja tasuma iga kaaseksponendi osalustasu ja teenuste eest. Kui kaaseksponent osaleb messil ka põhieksponendina on eksponent vabastatud kaaseksponendi osalustasu maksmisest. Kaaseksponendi staatus tagab kaaseksponendi nime ja/või logo eksponendi messipinna kujunduses ja õiguse jagada kaaseksponendi reklaammaterjale. Õigeaegselt registreeritud kaaseksponendi andmed kantakse messi elektroonilisse kataloogi.

Eksponaatide ja/või stendi demontaaž ja/või eksponendi lahkumine messipinnalt enne messi viimase päeva lahtiolekuaja lõppu on keelatud. Eksponent, kes nimetatud keeldu eirab, kohustub tasuma leppetrahvi 10% lepingujärgse messipinna üüri kogumaksumusest iga rikkumises oldud täistunni eest, kuid vähemalt 200 €. Erandid on lubatud eelneva kirjaliku kokkuleppe korral korraldajaga.

RINNASILDID JA PARKLAKAARDID 
Rinnasildid annavad õiguse viibida messialal 11. ja 12. 05.2021 kl 09.00-20.00; 13.05.2021 kl 09:00-21:00, 14 ja 15.05.2021 kl 09.00-19.00 ja 16.05. kl. 9.00 – 21.00 ja 17.05.2021 kl 09.00-18.00. Korraldaja edastab vajaminevate rinnasiltide saamiseks eksponendile lingi, millelt eksponent saab omale vajalikus koguses rinnasilte alla laadida hiljemalt 16. aprilliks 2021. Rinnasiltide taskuid väljastab korraldaja 13.05.2021 messialal. Rinnasildid on personaalsed ja mitte edasi antavad.

Montaaži- ja demontaažiperioodil toimub sissepääs messialale üksnes rinnasiltidega.

 

Iga eksponent (selguse mõttes põhieksponent) saab messipinna kohta ühe tasuta parkimise perioodikaardi, mis annab õiguse korduvaks sissesõiduks messi territooriumile, kaubaveoks Oruvärava kaudu (Narva mnt poolne värav) ning parkimiseks messiala eksponentide autoparklas ajavahemikul 11.-17.05.2021. Info autodega messi- ja parkimisalal liikumise kohta edastab korraldaja eksponentidele hiljemalt 16.04.2021.

Samuti saab iga eksponent (selguse mõttes põhieksponent) messipinna kohta ühe tasuta messipeo pääsme.

MESSIKUTSED

Iga eksponent ja kaaseksponent saab õiguse edastada tasuta sissepääsu tagavaid messikutseid piiramatus koguses. Kutse annab õiguse messi ühekordseks külastamiseks lahtiolekuaegadel. Korraldaja edastab messikutse saamiseks eksponendile lingi, millelt eksponent saab omale vajalikus koguses kutseid alla laadida või siis edastada lingi oma külalistele, hiljemalt 16. aprilliks 2021.

ARVE MUUTMINE PÄRAST ARVE VÄLJASTAMIST

Eksponendi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud tahteavaluse alusel muudab korraldaja eksponendile juba väljastatud arvet. Kui eksponendi soov arve muutmiseks on esitatud pärast arve väljastamist korraldaja poolt, tasub eksponent korraldajale iga arve muutmise eest teenustasu 20 (kakskümmend) eurot, millele lisandub käibemaks.